Aktualności

Regulamin

Regulamin rezerwacji i pobytu 

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację, ważności rezerwacji oraz zasad pobytu w Domu willowym Dworek Słoneczko.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
  1. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem poleconym.
  2. telefoniczne zamówienie pobytu winno być potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.
  3. dokonując automatycznej rezerwacji przez system na stronie internetowej www.smoldzino.com

  Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Dworek Słoneczko prześle e-mailem lub na wskazany przez Państwa adres dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.

 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w minimalnej wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 3. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Domu willowego Dworek Słoneczko.
 4. Pozostała kwota płatna na miejscu przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
 5. Zaliczka winna być wpłacona w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
 6. Naliczanie wartości rezerwowanych usług następuje zgodnie z obowiązującym Cennikiem w dacie dokonania rezerwacji.
 7. Numer konta: PL 72 2030 0045 1110 0000 0271 8010.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Warunki anulowania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
  1. do 60 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka zostanie zwrócona w całości na wskazany przez rezerwującego rachunek bankowy.
  2. na mniej jak 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka zostanie zatrzymana przez Dworek Słoneczko.
  3. w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji pobrane zostanie 100% wartości rezerwowanego pobytu.
 2. W przypadku skrócenia pobytu w Dworku Słoneczko, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100% ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku nie możności wywiązania się przez Dworek Słoneczko z zawartej rezerwacji Gość otrzyma 100% wpłaconej zaliczki.
 4. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

III. REGULAMIN POBYTU

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej, po godzinie 22:00.
 3. Posiłki: śniadanie wydajemy od godzin 9:00 - 10.00
 4. Prosimy nie palić w pokoju. Możliwość palenia papierosów w ogrodzie zimowym lub na tarasie.
 5. Prosimy o nie wynoszenie naczyń z pokoju.
 6. Za zniszczenia i dewastacje zostanie pobrana opłata zgodnie z ceną wartości uszkodzonych rzeczy.
 7. W razie nagłej potrzeby proszę dzwonić pod numer telefonu 0048 604 075 302, o każdej porze dnia służymy pomocą
 8. Prosimy nie wchodzić na basen w obuwiu w którym poruszamy się po obiekcie lub na zewnątrz.
 9. Kluczem do pokoju otworzycie Państwo: własny pokój, główne wejście do obiektu, bramę wjazdową i furtkę.